Angyalos kép

"Jóindulat" Kft.

menü
A cég elérhetőségei

"Jóindulat" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Vállalkozásunkat Édesapánk, Gulyás János alapította egyéni vállalkozóként 1991-ben. Nem idegenkedett attól, hogy belefogjon, hiszen az Ő nagypapája temetőgondnok volt Kerekegyházán és nagyszüleivel gyakran kijárt a temetőbe.
(Dédnagyapánk ültette a temető főútját szegélyező gesztenyefasort, mely a temető csodás színfoltja.)

1998-ban a vállalkozás átalakult Kft.-vé, és innentől kezdve, mint családi vállalkozás folytattuk tevékenységünket, folytatva a mai napig.

Célunk és feladatunk, hogy a gyászoló hozzátartozók számára megkönnyítsük és egyszerűvé tegyük a temetés intézését, átvállalva az ezzel járó nehézségeket. Több éves tapasztalatunk és megbízhatóságunk garancia a precíz kivitelezésre. Munkatársainkkal együtt, készséggel és mély együttérzéssel állunk rendelkezésükre.

Köszönjük ügyfeleinknek, hogy közel 30 éve bizalommal fordulnak hozzánk és cégünkre bízzák e megtisztelő feladatot.

Tulajdonosok, vezetők: Nagy Sándorné(Gulyás Emilia), Nitschmann Vanda(Gulyás Vanda)

...mik a teendők?

Otthon, avagy intézményen kívül történt halál esetén:

Értesítse a házi orvost vagy az ügyeletes orvost - bizonytalan esetben (pl. utcán észlelt halál esetén) a rendőrséget! Az orvos elvégzi a halottvizsgálatot, majd engedélyezi az elhunyt elszállítását. Ekkor hívja az ügyeleti telefonszámunkat, amely bármikor hívható!
+36 30 9 639 222

Kórházban, avagy intézményben történt halál esetén:

Az ön (mint hozzátartozó) feledata, mindössze annyi, hogy felkeresi az osztályt, ahol az elhunytat kezelték. Ott nyilatkozzon arról, hogy hamvasztást vagy koporsós temetést szeretnének, valamint kérik-e az elhunyt boncolását. Vegye át az elhunyt iratait, személyes tárgyait!


A további teljeskörű ügyintézéshez szíveskedjenek befáradni valamely irodánkba, ahova hozza magával az elhunyt következő dokumentumait:

Amennyiben az elhunyt családi állapota házas, elvált vagy özvegy, hozza magával a
Házassági anyakönyvi kivonatát/Bontóperi végzését/Házastárs halotti anyakönyvi kivonatát! Ha esetleg hiányzik, ennek beszerzésében is segítünk.

Fogadja őszinte részvétünket!

Izsáki irodánk

Cím:
6070 Izsák, Kecskeméti út 3.

Telefon:
+36 20 311 3572
(Molnár László)

Kecskeméti irodánk

Cím:
6000 Kecskemét, Nyíri út 4.

Telefon:
+36 30 963 9222
(Nagy Sándorné)

E-mail:
joindulat98@gmail.com

Kerekegyházi irodánk

Cím:
6041 Kerekegyháza, Széchenyi utca 78.

Telefon:
+36 30 495 1316
(Kovácsné Langó Zsuzsanna)

Áraink nettó Ft. összegben érthetők

Szolgáltatások: Áthárított díjak:
Szállítás 10.000.-tól Zenei jogdíj: 835.-tól
Halott öltöztetés-előkészítés 10.000.-tól Hamvasztás: 24.640.-tól
Elhunyt hűtése-tárolása 2.000.-tól Kellékek árai:
Belsőégők-díszégők 3.500.-tól Koporsó: 54.000.-tól
Örök láng 5.500.-tól Sírjelző: 5.000.-tól
Ravatalozás 6.000.-tól Ma.betét: 1.800.-tól
Zenei szolgáltatás 3.300.-tól Szemfedő: 7.000.-tól
Halottvivők 5.000.-tól Lepedő: 4.500.-tól
Harangozás 1.200.-tól Leeresztő: 4.500.-tól
Gépkocsi használat 5.000.-tól Bélés: 4.000.-tól
Ravatalbontás 4.000.-tól Rögfogó: 9.500.-tól
Sírásás 6.000.-tól Urna: 4.000.-tól
Hantolás 6.000.-tól Urnaterítő: 3.300.-tól
Sírba helyezés 8.000-tól Urnakoporsó: 24.300.-tól
Koszorúk elhelyezése 2.000.-tól Urnakeszon: 12.000.-tól
Ravatalbontás 4.000.-tól Gyászlap: 50.-tól
Exhumálás 25.000.-tól Használati díjak:
Feliratozás:kop.-sírj.-urna 1.500.-tól Kellékhasználat: 2.000.-tól
Ügyintézés 2.500.-tól Ravatalhasználat: 5.000.-tól